je cesta, ktorá umožňuje sa spojiť s vlastnou prirodzenosťou
je spojením medzi témami trvaloudržateľného spôsobu života, životosprávy, a vnútornej transformácie
je citlivo a individuálne nastaveným programom kurzov pre jednotlivcom, skupiny a rodiny

Nature Reconnection vznikla na základe vhľadu, že mnohé problémy dnešnej doby vychádzajú z krízy vo vzťahu k sebe a okoliu. Vzťahu k ľuďom, živým bytostiam, prírode. V čase, keď máme každodenne dostupné obrovské množstvo vedomostí i poloprávd, často strácame orientáciu. Je to preto, že nemáme dosah k vnútornému kompasu v nás. Či už je to adaptácia na klimatické zmeny, zdravotný stav alebo medziľudské vzťahy – odmietame, vyhraničujeme sa. I tam, kde vnútorne cítime, že by bolo prospešné spojiť spoločné sily. A pritom schopnosť zmeny má v sebe každý z nás. Je to ľudská prirodzenosť.

Nature Reconnection vytvára priestor, ktorý umožňuje láskavé spojenie sa so sebou, svojim okolím, svojim vnútorným poslaním. Je to priestor, v ktorom Vás podľa Vašich individuálnych rytmov sprevádzam na tejto vzrušujúcej ceste.

Z búšiaceho hluku každodennosti nájdeš cestu, keď sa vrátiš k sebe, k svojej prirodzenosti, náture.
V čase, keď je vonkajší pohyb obmedzený, Vás pozývam na vzrušujúcu cestu do vnútra.

Ja som Anna Smetanová, zakladateľka Nature Reconnection. Srdečne Vás vítam!