je cesta, ktorá umožňuje sa spojiť s vlastnou prirodzenosťou
je spojením medzi témami trvaloudržateľného spôsobu života, životosprávy, umenia a transformácie
je citlivo a individuálne nastaveným programom koačingu a kurzov pre jednotlivcov, skupiny a rodiny

Nature Reconnection vznikla na základe vhľadu, že mnohé problémy dnešnej doby vychádzajú z krízy vo vzťahu k sebe a okoliu. Vzťahu k ľuďom, živým bytostiam, krajine. V čase, keď máme každodenne dostupné obrovské množstvo vedomostí i poloprávd, často strácame orientáciu. Je to preto, že nemáme dosah k vnútornému kompasu v nás.

Nature Reconnection vytvára priestor, ktorý umožňuje láskavé spojenie sa so sebou, svojim okolím, svojim vnútorným poslaním. Je to priestor, v ktorom Vás podľa Vašich individuálnych rytmov sprevádzam na tejto vzrušujúcej ceste.

Srdečne Vás na ňu pozývam!

Dr. Anna Smetanová, zakladateľka