Transformácia z pohľadu nielen zážitkového vzdelávania

/Transformation Series  & Connection Series/

Odpovedala moja milovaná sestra, MSc. Zuzana Blaho-Smetanová. Zuzka je expertka v zážitkovom vzdelávaní a vysokohorská sprievodkyňa s trinásťročnou praxou.

Čo je transformácia?

Transformácia je vývoj vpred, pri ktorom sa posúvate vpred, ale nemôžete sa vrátiť do predchádzajúceho bodu. Transformácia je zakorenená v poznaní, ktoré vytvára pevný základ na to, aby ste sa mohli pohnúť ďalej. Nie je to stopercentná metóda malého dieťaťa, ktoré sa učí, čo je studené a čo teplé. Je to vedomý pohyb z hĺbky do zmeny.

Ako dochádza k transformácii?

Vždy začnite od seba, ak myslíte/rozprávate o iných, nepohnete sa. Iní ľudia sú len trenažér pre Váš tréning. Premena však musí začať od vás samotných.

Aké predpoklady sú potrebné na transformáciu jednotlivca?

Aby ste mohli začať transformáciu, musíte pochopiť situáciu (základ, JE TERAZ) a mať autentický príklad, ktorý vám ukáže, kde a ako sa môže rozvíjať. Najlepším príkladom je žiť to, čo hovoríte. Pokiaľ by ste nežili to, čím chcete byť, transformácia sa nekoná… ostali len slová, ale žiadna transformácia

Aké predpoklady sú potrebné na transformáciu skupiny?

Zoberme si príklad ľudí, bez existujúcich vzťahov. Prostredníctvom napríklad cestovania sa stretávate s ľuďmi, ktorých ste nikdy predtým nevideli. To ako vy ako sprievodca komunikujete, nastavuje atmosféru, nevypovedané pravidlá komunikácie – čo je dôležité, čo nie. Toto je spôsob, ktorým priamo ovplyvňujete ostatných. Primárny postoj človeka, ktorý je styčnou osobou – je meradlom, od ktorého sa odvíja transformácia a akým spôsobom sa rozvíja. Postoj, ktorý znižuje napätie, privádza ľudí k uvoľneniu a k hlbším rozhovorom.

V skutočnosti ste ako sprievodca v cudzej krajine – stredobodom diania a bodom stability uprostred ničoho. A to akí ste- to definuje pre klientov bod stability. Ak by ste boli napr. neistí, vždy by sa našli ľudia, ktorí by to zvládli dobre, pretože im to ide samým dobre, ale mnohí nie. A pre skupinu – pre dynamiku, hĺbku a vytváranie vzťahov v skupine; vaša úloha stabilného centra je veľmi dôležitá. Keď je sprievodca osobnosťou, ktorá spája a viaže ľudí, skupina ho bude nasledovať. Ak ním nie je, môže sa to ešte stať v prípade, že ho niekto doboroveľne nahradí. Ak by túto úlohu nikto neprevzal, ľudia tam zostanú ako jednotlivci. Autenticita je dôležitým faktorom v zamestnaniach, v ktorých pracujete s ľuďmi. Ak by ste sa správali inak, ako požadujete od ľudí – vznikne nesúlad medzi ľuďmi a v ľuďoch. Nesúlad medzi mojím žitím a slovami. Ľudia tomu nemôžu uveriť a nenasledovali by to.

Čo sa deje pred transformáciou, počas nej a po nej?

Napríklad mám tendenciu byť emocionálna, keď som hladná. Takže uznanie, že môj hlad je dôvodom z mojej emocionality, je prvým krokom, ktorý sa deje pred transformáciou. Tým sa nastaví nová trajektória vedomia a môže nastať zmena. Umožňuje mi to komunikovať moju potrebu počas transformácie. Po transformácii sa nemôžem vrátiť späť, pretože som zmenená. Situácia je zmenená. Pri pohľade na druhých môžem vnímať ich správanie, ktorým som sám prešla, takže môžem rozpoznať svoju zmenu.

Môže transformácia v jednej časti vyvolať transformáciu v celku?

Skutočná zmena vychádza zvnútra, môžete byť len príkladom pre ostatných. Vnútorný pokoj je stav silného stredu, v ktorom vás nemôže tlačiť žiadna emócia. Podobne vietor ohýba a láme, ale neovplyvňuje stromy so silnými koreňmi. Ak ste v stave vnútorného pokoja a svojho stredu, neustále sa šíri na ostatných a transformuje ostatných jednotlivcov do vnútornej rovnováhy, čo sa opäť ukáže v stabilite skupiny. Mnohí ľudia sa nechávajú odstrčiť vetrom emócií, preto na nich pôsobí ozdravujúco vnútorná stabilita / byť s niekým, kto má vnútornú stabilitu

Ako môže transformácia pretrvávať?

Ak ste “kráľom” v kráľovstve svojho života – to znamená, že preberáte svoju zodpovednosť a svoju moc za to, čo sa vám v živote deje, potom ste vy ten, kto pretrváva v transformácii smerom k svojej vízii alebo cieľu.

A v skupine?

Áno, ak je založená na individuálnej transformácii. Je to pozorovateľné pri niektorých aktivitách. Najprv sa skupina pokúsi vyriešiť úlohu. Potom sa individuálne každý člen skupiny zamyslí nad tým, ako ju vyriešil a čo by si prial, aby vyriešil. A skupina to skúsi znova. Tento druhý výkon sa väčšinou líši od predchádzajúceho, ak si to jednotlivci uvedomili. Sú dve možnosti – buď zmenu prinesie vedúci (ale tá je daná, nie je vnútorná, nie je udržateľná), alebo sa každý člen niečo prenesie a zmení sa, a s ním aj skupina. Zároveň je každý člen skupiny ovplyvňovaný ostatnými. Jednotlivec si musí stáť za vlastnou premenou, aj keby skupina mala iný názor.

Môže byť transformácia vedená zvonku alebo / a musí byť prežívaná vnútorne?Pre skupinu s exisujúcou skupinovou dynamikou, by som povedala, že pri teambuildingu, ktorý zahŕňa zážitkový proces a s ním spojenú vedenú fázureflexie, existuje možnosť transformácie. Napríklad existuje jedna metóda, ktorá rozdeľuje tímy na tri časti a každý čiastkový tím preberá úlohu po sebe. Prvá skupina, ktorá úlohu pozná, ju nakreslí, druhá opíše výkres slovami a tretia postaví objekt podľa napísaného textu. Potom sa spolu s trénerom zamyslia. Skúsenosť s týmto procesom nesprávneho/nepochopeného vysvetľovania niečoho inými a zároveň nesprávneho/nepochopeného vlastného príspevku nasledovníkmi ukazuje podobnosť účastníkov (chyby nie sú zamýšlané) a dôležitosť komunikácie v takýchto reťazových procesoch. To pomáha prelomiť tunelové videnie a otvoriť nové perspektívy/pohľady. Niekedy to má “AHA” efekt. Ako kouč kladiete cielené, ale nesugestívne otázky, ktoré vedú skupinu k reflexii a realizácii. Uvedomenie si, že skutočnosť je iná, ako si ju predstavujem, je zistením, ktorá je predpokladom transformácie.

Ako môžete pozvať ostatných, aby pracovali na rovnakej transformácii ako vy?
Je nepravdepodobné, že by dvaja ľudia zažili rovnakú transformáciu. Vyžaduje si to, aby sa druhá osoba nachádzala na podobnej úrovni vedomia ako vy. Ak je na začiatku, proces by mal byť pomalý a postupný. Začnite od koreňa, vylezte po stonke a potom sa venujte šplhaniu po veľkých a jemných malých vetvách. Zvyčajne viete, kde ste už boli.

Ako transformovať existujúce vzťahy?
Základom transformácie vzťahu je byť autentický. Ak ste autentickí, úplne sa akceptujete. Ten druhý vás príjme, alebo nie. Môj návrh je prejsť s odvahou a nevenovať pozornosť. Dôverujte, že pre oboch môžete urobiť len lepšie. Ľudia s vami nemusia súhlasiť, aby vás rešpektovali, a ľudia, ktorí vás nerešpektujú, nemusia byť vo vašom živote. V komunikácii je dôležité vychádzať z autentického miesta, byť bezchybný vo vlastných slovách (hovoriť o sebe, nie o druhých, opisovať, nepredpokladať a neodsudzovať) a nebrať si nič osobne.

Existuje niečo ako odolnosť voči transformácii?
Mám skúsenosti s odporom pri transformácii. V mojom prípade sa odpor objavuje na základe predsudkov voči osobe alebo situácii, ktoré si podvedome vytváram. Vytváranie predsudkov je pre mňa naučené správanie a pochopenie, že sa to deje a že mám tendenciu vidieť realitu cez svoje predsudky, mi pomohlo transformovať sa a otvoriť. Predsudky totiž vytvárajú odsudzovanie, ktoré vytvára bariéry medzi ľuďmi. A to je škoda.

Je zaujímavé, že aj v skupine sa vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa bránia akýmkoľvek takýmto informáciám. Väčšinou ich chráni ego, ktoré im pomáha udržať si vlastnú hodnotu a bráni im v schopnosti reflektovať. Takíto ľudia, ktorí sa bránia zmene, nežijú. Pokiaľ neprevezmú zodpovednosť za vlastný rast a fungovanie, sú v pozícii bezmocných. Ak prevezmete zodpovednosť za svoj život, okolie je tu, ale vy máte moc veci zmeniť.

Ak niektorí členovia skupiny blokujú (hlavne ak je to vedúci skupiny) proces, potom to ostatným môže brániť otvoriť sa a ísť do hĺbky problémov. Napríklad ak používate metódy “poradných kruhov”. Pri tejto metóde používate predmety umiestnené v strede kruhu a každý člen kruhu si jeden z nich vyberie. Naladia sa na svoje autentické ja a voľne sa pripoja k predmetu. Počúvanie týchto vstupov od ostatných pomáha skupine naladiť sa na kolektívne vedomie a spojiť sa. Toto prepojenie pomáha vniesť do diskutovaných procesov hĺbku. Vy predsa hovoríte z bodu od seba a reagujete z momentu autentickej inšpirácie práve v tomto okamihu. Spontánnosť je tu základom autenticity. Pri premýšľaní o veciach sa formujeme a porovnávame so vzormi. Typické blokády sa prejavujú tým, že hovoríme všeobecne, v mene iných, posudzujeme proces a/alebo pripravujeme reč. Ďalší vplyv je, ak máte “niečo” iným členom kruhu (napr. hierarchické postavenie, existujúci / bývalý vzťah).

Zažila si niekoho, kto sa úplne bránil vnútornej stabilite a pokoju, ktorý sa šíri v skupine?
No nie – dokonca aj ľudia, ktorí sú konfliktné typy, majú tendenciu nereagovať týmto spôsobom, ak bola mierová komunikácia nastavená ako štandard.

Existuje niečo ako slepá transfromácia pod vplyvom okolia?

Sú chvíle, keď pre nás dôležití ľudia a/alebo tí, ktorým dôverujeme, ovplyvňujú náš pohľad na iných. Deje sa to v situácii, keď nie sme schopní získať rovnakú skúsenosť, a to je bod dôvery k osobe, ktorej pravdu nie sme schopní overiť. Teda učenie sa, z iných skúseností. Tu je dôležité využívať viac zdrojov a nepreberať slepo emócie/vzory iných. Stáť si za sebou a vlastnými pocitmi a byť si vedomý, že existujú predurčené vzorce, z ktorých reagujeme. Inak by mohla byť akákoľvek transformácia slepá, keď preberáme neoverené plné alebo modifikované vzorce iných ľudí.

Ako vieme, že sme sa zmenili?
Môžem hovoriť za seba. Keď sa zvýši môj pocit životnej spokojnosti a šťastia. Sebaprijatie, autenticita. Niekedy to treba skúsiť niekoľkokrát a hoci sa vždy objaví vzorec, zrazu sa vám podarí urobiť to inak, to dáva krásny AHA moment. Viete, že ste nad tým zvíťazili.