Slnovratová

Posledné lúče Slnka dohoreli

Na mojej tvári ostal chlad

A v tvojich, vašich očiach strach

Ideme každý svojou stranou

Bojíme sa ohriať tvárou v tvár

Niesť pre druhého potrebné

Poslanie je prázdne slovo

(Kupčí so záujmom o seba)

Možno je toto dno

Najhlbšia tma sebaklamu

Z ktorého sa dá odraziť

A vyplávať na hladinu iného príbehu

Posledné lúče Slnka dohoreli.

A ak má zajtra svitnúť ďaľší deň

Nech svetlo

O kúsok dlhšie žiari v nás

O kúsok dlhšie žiari medzi nami

Lúč ktorý hladí

Lúč ktorý hreje

Lúč cez ktorý sa srdce smeje

Zajtrajší deň je taký dlhý ako dnešný. Prejde ešte veľa dní kým vyhrá svetlo.

Dnes však život prináša znamenie,že ide nechať tmu a rozprúdiť život.

Pokoj s Vami