Som podporovateľom OZ Sati, ktorá ma vyše dvadsaťročnú tradíciu v príprave kurzov, prednášok, prekladov kníh, podpore a šírení theravádového budhizmu na Slovensku.

Podporujem tlmočením meditačných učiteľov počas kurzov organitovaných v meditačnom centre Javorie. Jazyky, v ktorých pracujem sú angličtina a nemčina.
Tlmočila som napríklad Hannes Huber a Beth Upton.