Rozhovory o krajine je iniciatíva, v ktorej spolu s experimentálnym archeológom Mgr. Jánom Pavelkom, prinášame interdiciplinárny, populárno-náučný pohľad na to, ako sa vývíjal vplyv človeka na krajinu a procesy v nej.

Už od roku 2016 spoločne expertimentálne skúmame a objavujeme to, ako naši predkovia krajinu menili a vplývali na ňu. Napríklad, ohľadom toho, aký vplyv mali, keď zakladali polia na zelenej lúke.

Experimentálne polia na lúke pokryté snehom. V predu pole orané radlom z doby bronzovej.

Spolupráca naväzuje na môj dlhoročný interdiciplinárny výskum na pomedzí geomorfológie, pedológie, gearcheológie a krajinnej aracheológie, v ktorej som sa venovala vplyvu manažmentu na zmeny reliéfu v poľnohospodárskej krajine, na zmeny pôsobenia procesov v nej, interpretácií geoarchívov zachovaných v pôdach a starých úvozoch, historických dokumentoch a leteckých snímkach, a ďaľším témam v oblasti manažmentu krajiny.

Jan Pavelka je pôvodom z roľníckej rodiny. Archeológii se venuje od roku 2009, kedy začal so štúdiom stredovekej archeológie na Slezskej univerzite v Opave. S rekonštrukciou pre/historických postupov výroby náradia, úžitkových predmetov a hodpodárenia začal v roku 2012. Jeho prvou prácou bolo štípanie pazúrikov, opracovávanie kostí, parožia a jantáru. Na poľnohospodárstvo v prehistórii se zameriava od svojej magisterkej práce.

V Rozhovoroch o krajine, budeme spoločne s Janom odkrývať tajomstvá toho, či naši predkovia naozaj žili v súlade s krajinou, akým spôsobom v nej fungovali a ako ju pretvárali. Tešíme sa na Vašu účasť!