Od roku 2003 som sa venovala vede a zozbierala dlhoročné skúsennosti z vrcholovej európskej vedy a medzinárodných organizácií aktívnych v environmentálnych otázkach. Pôsobila som na univerzitách a výskumných inšititúciach vo Francúzsku (INRA LISAH Montpellier), Belgicku (KU Leuven), Nemecku ( TU Berlin, U.Kiel, U.Mainz, U. Koblenz-Landau), Poľsku (U. Lublin, U.Poznań), a Univerzite Komeského v Bratislave. Viedla, korodinovala som a spolupracovala som na mnohých medzinárodých výskumných projektoch (napr. R-Osmed/SciMed, SaWaM/GroW, COST Conneuteur), a robila výskum na Slovensku, v Čechách, a v rôznych kútoch Európy a sveta (Magreb, Sudán, Irán, Brazília).
Moja téma je interdiscipliárny výskum pôsobenia človeka na krajinu a procesy v nej na rôznych časových škálach (od neolitu, cez súčasnosť, až po adaptáciu na zmeny klímy) a priestorových škálach (od malého políčka až po veľké povodia), a výskumu vnímania krajiny a transdisciplinárnej komunikácie.