Som certifikovaný pedagóg v oblasti vysokoškolského vzdelávania (Berlin Certificate For Higher Education) a interkulturálneho vzdelávania (Berlin Certificate for Teaching Internationaly), a cetrifikovaný komunikačný leader pre manažment zmeny v školách, inšitúciach a organizáciach (gGHH, Berlin). Som absolventka prestížneho profesionálneho leadership tréningu pre ženy ProFiL a viacerých vzdelávaní, v ktorých som si osvojila vedenie skupín pomocou tvorivých techník (DragonDreaming, U-Theory, Design Thinking, Problem Oriented Learning, Flipped Classroom, Story Telling, a i.). Takisto som sa zúčastnila vzdelávaní o transdiciplinárnom prepojení vedy a umenia vrámci Hybrid Platform a budovania start-upov (Falling Walls Foundation). Počas mojej kariéry v akademickom prostredí som konceptualizovala predmety, viedla prednášky, semináre a terénne cvičenia, viedla záverečné práce študentov rôznych stupňov štúdia. Prezentovala som na viac ako 60 konferenciách v 5 svetových jazykoch, a organizovala a facilitovala medzinárodné konferencie, workshopy. Bola som aktívnou členkou programovej komisie najväčšej európskej geovedeckej konferencie (AG EGU). Okrem vedeckých publikácí, píšem populárno-náučné monografie, policy papers, správy, projektové návrhy, a som editorkou (LDD) a recenzentkou odborných časopisov (Elsevier, Wiley, PLOS).

V súčasnosti sa v GWP venujem konceptualizácií, manažmentu a facilitácií participatívnych procesov, budovaniu odborných komunít, ako aj procesov transferu vedeckých poznatkov. Vytváram produkty pre budovanie kapacít mimo akademického prostredia (príklad), vediem prípravu intenzívneho odborného vzdelávania pre mladých, navrhujem a vediem vzdelávacie procesy. Venujem sa podpore procesu spolutvorenia umelcov a vedcov pre zvyšovanie povedomia o environmentálnych otázkach, produkty pre transfer, upscaling a multiplikáciu riešení v adaptačných procesoch.