Som certifikovaná pedagogička v oblasti vysokoškolského vzdelávania (Berlin Certificate For Higher Education) a interkulturálneho vzdelávania (Berlin Certificate for Teaching Internationaly), a cetrifikovaná komunikačná líderka pre manažment zmeny v školách, inšitúciach a organizáciach (gGHH, Berlin). Počas mojej kariéry v akademickom prostredí som konceptualizovala predmety, viedla prednášky, semináre a terénne cvičenia, viedla záverečné práce študentov rôznych stupňov štúdia (Bc, MSc, PhD). Okrem vedeckých publikácí, a článkov o divadle, píšem populárno-náučné monografie, policy papers, správy, projektové návrhy, a som editorkou (LDD) a recenzentkou odborných časopisov (Elsevier, Wiley, PLOS).

V súčasnosti sa v GWP dizajnujem a podporujem procesy transferu vedeckých poznatkov. Vytváram produkty pre budovanie kapacít mimo akademického prostredia (príklad), vediem prípravu intenzívneho odborného vzdelávania pre mladých, navrhujem a vediem vzdelávacie procesy.

Ako dobrovoľníčka pôsobím v ŽiTo v Sýpke – environmentálnom, kultúrnom a občianskom centre. Podporujem prípravu vzdelávacích programov a lektorujem autorské kurzy.