Projekt integrácie slovenskej a ukrajinskej komunity pomocou playback divadla.

V umelecko – skupinovom procese tvoríme kreatívnou divadelnou formou priestor, kde slovenskí občania a občianky spolu s odídencami a odídenkyňami z Ukrajiny majú možnosť vypočuť si osobné príbehy a uvidieť sa navzájom.

Kto sme a prečo to robíme?

Vo februári 2022 sa prehĺbil konflikt na Ukrajine do takej miery, že pohltil celú krajinu. Zmenil životy
miliónov ľudí. Na Slovensku sme prijali odídencov a odídenkyne, ktorí tu so svojimi rodinami žijú už
niekoľko mesiacov. V takýchto ťažkých časoch to majú náročné odídenci i ľudia v krajine, do ktorej prídu.

Ja sa volám Vasilina Koval a tiež som opustila svoj domov Dnipro a prišla do Bratislavy. Som playback trénerka, vedúca, sprievodkyňa a herečka ukrajinského playback divadla „42“ od roku 2018. Hoci sme rozdelení vo viacerých krajinách stále vystupujeme online pre pre ukrajinskú komunitu.

“Pre utečencov a utečnkyne z Ukrajiny je to nová krajina a iný jazyk, čo na začiatku vytvára určité bariéry. Hľadanie bývania, práce, školy a škôlky. Vytvorenie nového života, v ktorom sú stále prítomné obavy z
vojny, stres, bolesť a zúfalstvo. Ako sa neuzavrieť do vlastnej bolesti a smútku? Kde nájisť základnú podporu a vytvoriť si viac-menej pohodlný život
?”

Moje meno je Anna Smetanová a venujem sa podpore ľudí odchádzajúcich z Ukrajiny, a umelcov vo vojnových oblastiach.
V marci som založila medzinárodný benefičný festival Peace Please – Playback Theatre Festival for Solidarity a organizovala viaceré benefičné vystúpenia. Playbacku sa venujem od roku 2017. Som herečka, sprievodkyňa, trénerka, aktívna v medzinárodných projektoch.

“Pre občanov Slovenska prehĺbenie konfliktu, tiež znamenal určité zmeny v živote. Objavil sa strach o vlastnú bezpečnosť. Niektorí cítia neistotu v tom, akí sú ľudia, čo na Slovensko prichádzajú. A v tom ako ich príchod ovplyvní vlastné životné istoty. Iní sa zmietajú v poryvoch mediálnej vojny a neistoty. Mnoho ľudí reaguje tak, že sa snažia pomôcť, a pomôcť odídenkyniam a nájisť si prácu, a zariadiť si to nevyhnutné pre život”

Spája nás túžba vytvoriť priestor, v ktorom sa navzájom uvidíme v hĺbke našej ľudskosti…

Čo ponúkame?

Odlišnosť našich príbehov, ako aj zvyklostí prináša aj výzvy. Výzvy, ktoré nás môžu obhatiť i rozdeliť. Podľa toho, ako hlboko sme pripravení sa počúvať a porozumieť si.”

Chceme využiť playback divadlo – nástroj, ktorý obe dobre poznáme, aby sme pre skupinu odídencov a odídenkýň a slovenských občanov/niek vytvorili bezpečný priestor, v ktorom každý/á dostane možnosť rozpovedať a vypočuť si osobné príbehy. Skupina si postupne osvojí metódu improvizačného hrania, a princípy playback divadla, v ktorom neherci stvárňujú citlivo a s rešpektom príbehy iných. Keď rozprávač/-ka zdieľa svoj príbeh v skupine, jeho príbeh sa stáva príbehom celej skupiny. Herci a herečky ho prežijú na javisku a rozprávač/ka vidí svoj príbeh zvonku. A všetci dostávajú možnost si uvedomiť, či prežili čosi podobné, a čo to pre nich znamenalo. V playbacku platí, že každý príbeh má hodnotu. Je v ňom niečo ľudské čo nás spája a pribižuje.”

Náš trojmesačný projekt prevedie jeho probližne 20-tich účastníkov a účastníčiek postupne rôznymi temámami objavujúcimi sa v našom spolunažívaní, témami príjemnými i nepríjemnými, témami vojny, i tým ako spolu môžeme tvoriť nový život. Na záver vytvoríme benefičné predstavenie, ktorého výťažok pôjde na podporu ľudí na Ukrajine.

Potrebujeme Vašu pomoc
Aby sme mohli tento projekt uskutočniť, potrebujeme ho zabezpečiť finančne a technicky, tak aby naši účastníci neniesli žiadne alebo minimálne náklady.
Ak máte záujem nás podporiť, prosím napíšte na slownaturereconnection@gmail.com.

ĎAKUJEME