V rámci Nature Reconnection ponúkam:

  • individuálny koačing
  • individuálne a skupinové kurzy daoistickej tradície Qi Gong, Nei Gong, a Nei Dan
  • na mieru šité kurzy pre rodiny s deťmi
  • workshopy Playback Divadla pre komunity
  • workshopy zážitkového celostného environmentálneho vzdelávania
  • facilitácie skupinových procesov zmeny