Čo je Playback Theatre?

Playback Theatre je improvizačná forma divadla, v ktorej ľudia, v úlohe hercov, hrajú autentické príbehy divákov. Playback divadlo stavia na starej tradícií rozprávania osobných príbehov v komunitách a pridáva k nemu kreatívny aspekt. Herci v prítomnom okamžiku spolutvoria na javisku stvárnenie autentického príbehu rozprávača. Rozprávač tak získa svoj príbeh rozpovedaný z rôznych uhľov pohľadu.
V Playback Theatre je viacero rolí. Rozprávačom môže byť ktokoľvek, ktor chce v dôvernej a rešpektujúcej atmosfére zdeliť svoj osobný príbeh. Konduktor (sprievodca) podporuje ich rozprávanie kladením otázok. Na záver rozprávania vyberá formu, ktorá dáva hercom rámec a štruktúru, v rámci ktorej improvizujú. Playback využíva divadelné formy, ktoré vychádzajú z improvizačného divadla, storytellingu a psychodrámy. Tieto zložky zahŕňajú scény a naratívne alebo nenaratívne krátke formy. Herci potom namieste, v prítomnom okamžiku zahrajú bez prípravy príbeh povedaný rozprávačom, a to na zákalde vlastnej rezonancie s tým čo bolo verbálne či neverbálne vypovedané.

Prečo som sa rozhodla robiť kurzy?

Playback Theatre má veľkú silu a schopnosť transformovať ľudí aj skupiny. Počas svojho bytia s Playbackom som bola som svedkom toho, ako dokáže prinesť hravou a kreatívnou formou svetlo tam, kde ho nevidieť pre chmáry neporozumenia. Medzi jednotlivcami, ale aj v celej skupine.
Mojimi Playback priateľmi sa stali ľudia, ktorí sú napohľad úplne iní ako ja. Playback mi odhalil ako veľmi sme si podobní, a čo nás spája, a naučil nás spoločne tvoriť pre potreby a dobro iných.

Veľa mojich priateľov sa venuje Playbacku v krízových územiach a situáciach, pomáha komunitám a organizáciam budovať porozumienie, vyrovnávať sa so situáciami, ktoré vyžadujú zmeny uhľov pohľadu a kreativitu v spolutvorení. A touto cestou idem aj ja. Ponúkam Playback workshopy, pre komunity, organizácie a pre tých, ktorí majú záujem rásť v skupine a hravou formou.

Najbližšie udalosti:

Minulé udalosti:

PRIANIE BEZPEČIA (Medzi nebom a zemou)

1.apríl 2022 18:30- 21:30, v Movement LAB
Spolu s priateľmi z Čírej Chvíle, sme pripravili vystúpenie a playback workshop na tému prianie bezpečia.

https://www.facebook.com/events/1094380681119830
Prestavenie je súčasťou medzinárodného festivalu PT Responds: Peace Pleace – Playback Festival of Solidarity https://www.facebook.com/PTSolidarityFestival

Výťažok predstavenia ide na nadačný fond Foundation of Ukrainian School of Playback Theatre
https://www.youtube.com/watch?v=RIxMb9CF3c8

PLAYBACK THEATRE v Movement LAB (Komunitný deň)

11.2.2022 18:00-21:00