One Health Series, Cyclic Series & Transformation Series

Ročná cesta k sebe

Je cesta z vonka, cez seba do vnútra.

Počas tohto ročného kurzu som Vašim sprievodcom vnímania cyklických zmien, a zladenia vnútorných cyklov s vonkajšími premenami. Spolu prechádzame štyrmi ročnými obdobiami a venujeme sa ich odrazu vo vonkajšom, vnútornom fyzickom, a vnútornom psycho-emocionálnom svete.

Tento autorský vzdelávací a sebarozvojový kurz obsahovo vychádza z (1) dlhodobého pozorovania a skúmania prepojenia prírodných a vnútorných cyklov, (2) taoistickej filozofie, (3) techník vnútornej práce (Nei Gong) a (4) vnútornej alchýmie (Nei Dan). Aktivity sú koncipované spôsobom, ktoré prehlbuje vnímanie vonkajších a vnútorných procesov, a ich prepojenia. Semináre sú vedené otvorenou formou, v ktorej sa prelínajú teória, cvičenie techník, a zdielanie a práca v skupine.

Obsah je rozdelený do štyroch víkendových stretnutí, naplánovaných v príslušnom ročnom období. Každý seminár je unikátnou cestou cez tri úrovne. Prvou je vnímanie vonkajšieho sveta (makrokozmu) a jeho premien – napríklad cez prírodu a jej rytmy, alebo vzťahy. Druhou je úroveň fyzická (mikrokozmos)- zakotvená vo fungovaní a vnímaní hmotného tela z hľadiska teórie piatich fáz premeny, a klasickej čínskej medicíny. Treťou úrovňou je úroveň alchemystická – psychoemocionálna, v ktorej sa ponoríme ešte hlbšie meditatívnymi technikami odhaľujúcmi to pre nás zvyčajne skryté.


Víkendové semináre budú prebiehať od piatka večera do nedele obeda.
Najbližší cyklus začína v zime 2023.

Srdečne Vás pozývam na vzrušujúcu cestu do vnútra. Nevyžaduje to veľa, schopnosť vydať sa na túto cestu má každý z nás.
Teším sa na Vás!