Rodiny s deťmi tvoria špeciálnu skupinu, s ktorou pracujem. Je to pre mňa veľmi dôležitá práca.


Rodina a vzťahy, ktoré sa v nej učíme sú základom nášho fungovania vo svete. Ovplyvňujú nás vedome či nevedome počas veľkej časti života, a niekedy i celý. Týmto ovplyvňujú aj to, ako interegujeme so svetom a aké hodnoty svetu svojou prácou a bytím v dospelom živote prinášame. I to, aké vzorce správania znovu opakujeme, reporudukujeme a učíme iných, či vlastné deti. Verím, že existuje veľmi veľa rodičov, ktorí si toto uvedomujú, a robia najlepšie čo vedia, aby vytvárali prospešné hodnoty a vzťahy pre/so svojimi deťmi, hoci možno sami k nim neboli vedení. Svojou prácou v individuálnych koačingoch, chcem byť podporou pre týchto odvážnych rodičov.

Rodina je vzorom vzťahov, ktoré vytvárame a vzorcov, ktoré vedome a nevedome reprodukujeme. Tieto sa dajú hlbokým náhľadom zmeniť. Nápomocné sú aj techniky taoistickej tradície.

Deti sú naša budúcnosť. A nie je to klišé. Hovoria to nielen veľký svetoví lídri (napr. Dalajláma), ale aj odoborníci na vývoj vedomia a proces zmien. A podvedome to vieme aj my. To, že deti, ktoré teraz vychovávame budú tvoriť svoj svet. A dúfame, že bude pre nich krásny, ešte krajší ako je te náš pre nás. To aké nástroje deťom dávame, aké hodnoty ich učíme, ich ovplyvní na celý život. Aj preto, mnohí cítime, že je ich potrebné učiť technikám, ktoré im um umožnia pestovať vzťah k nim samotným, svojmu zdraviu, i svojmu okoliu a prostrediu. Od koho iného sa to majú naučiť, keď nie tam, kde sa cítia najbezpečnejšie? Kde inde ako v rodinom kruhu, a s rodičmi, ktorý sú pre nich mnohé roky stredom ich vesmíru a vzorom fungovania sveta. Aj preto organizujem na mieru šité QI Gong víkendovky v prírode, kde sa členovia rodiny naučia zážitkovou formou nielen niečo o prírode, vlastnom tele, ale aj o sebe.

V rodinom kruhu sa najlepšie učíme čo je to pocit bezpečia a spojenia. V ňom poznávame svet a tvoríme vzťahy a zvyky, ktoré nás sprevádzajú počas života. Aj cvičenia Qi Gong v rodinom kruhu v príorde môžu byť semienkom zdravého a vnímavého životného štýlu v budúcnosti.

V kontexte environmentálych zmiem, ktoré sa dejú okolo nás, má pre mňa rodina aj ďaľšiu hodnotu. Každý človek chce to najlepšie pre svoje dieťa. Počúvajúc o hrozbách, ktorým čelíme, môžeme mať ako dospelí pocit, že zlyhávame. Mladá generácia nám v ostatných rokoch ukázala, že jej na vlastnom živote záleží. A že má silu a odvahu na to poukázať, a žiadať pre seba slušnú budúcnosť. Toto je pre mňa inšpiratívne. Lebo aj ja som bola dieťaťom, čo chcelo niečo zmeniť. Len, keďže som žila so svojimi rodičmi, ktorí mi určovali ako svet vyzerá, čo sa smie a čo nie, boli moje možnosti obmedzené. Musela som sa spoľahnúť na nich, že budú svojou prácou a každodenými voľbami tvoriť svet, ktorí chcem. A detstvo a obdobie dospievania sú dlhé. Trvajú 18 rokov.
Rýchlosť environmentálnych zmien, ktoré žijeme nám nedovoľuje viac povedať, že budúca generácia to vyrieši. Ak máme naozaj radi naše deti, ktoré budú môcť konať až za niekoľko rokov, začneme konať teraz my. Ich rodičia, starší dospelí súrodenci, tety a ujovia, starí rodičia.

Jedna zo základných vlastností, ktoré pomohli ľudstvu doteraz prežiť je schopnosť pohotovo konať. Avšak, deti môžu začať konať a tvoriť nové spoločenské hodnoty až v dospelosti (I can act). Pre niekotorých tínedžerov, je to le niekoľko rokov. Pre môjho polročného synovca ešte 17.5 roka. V čase, keď dosiahne dospelosť, bude priemerná teplota na južnom Slovensku až o +4°C viac. To znamená sucho, prívalové dažde, neúroda, tornáda … My dospelí, im svojou pohotovou reakciou teraz môžeme pripraviť svet, v ktorom naperiek následkom nezvratných zmien budú mať dôstojný život. V kretívnych rodinných workshopoch spolu nachádzame spôsob ako na to.

Ja viem, že každý človek nesie v sebe unikátny dar pre tento svet. Takisto viem, že v rodine sa tieto dary partnerov, rodičov a detí navzájom dopĺňajú a inšpirujú. Rodina funguje ako jeden celok, a ako jeden celok si môže vytvoriť svoj jedinečný spôsob akým prispeje k vytvorenie krajšieho sveta pre deti, pre ľudstvo v najbližších dekádach. V kreatívnych na mieru šitých workshopoch formou zážitkového vzdelávania spolu nachádzame, aké hodnoty a aké dary v rodine sú. Spoločne nachádzame riešnenia ako by ich mohla rodina zúročiť spôsobom, ktorí jej umožní fungovať environmentálne neutrálne a zároveň bude rozvíjať jej vlastný potenciál. Workshopy sú doplnené koačingom v čase, keď rodina začína proces zhmotnenia spoluvytvorených nápadov.