Môj spôsob práce je taký, že vytváram priestor, v ktorom môže vzniknúť nová skúsennosť a uvedomenie.
Verím, že riešenia nosíme v sebe.
Niekedy sú ukryté pod hrubou vrtsvou nánosu, korý ich znemožňuje rozpoznať a rozvinúť.
Ja v svojich kurzoch vytváram priestor, krorý Vám pomáha nájisť Váš čarovný obrus z rozprávky Stolček, prestri sa. Spoločne ho potom môžeme rozvinúť a tešiť sa z jeho rozmanitosti a plnosti.
Zmena je v našich silách, v našich rukách, a každý deň je príležitosťou ísť Vašou cestou. Ja som Vašim sprievodcom na nej.