Kde si vo mne… Cesta identity medzi rozdielnosťou a prepojenosťou

Toto je preklad môjho autorského článok, ktorého anglický originál je publikovaný v špeciálnom vydaní Playback Theatre Reflects. Editovaný Jo Salas, Emily Conolan a William Chalmus. ÚvodomSom slepá?Nechcem vidieť Kde sa vo mne nachádzaš? Som slepá? Nie som ochotná vidieťKde ma tvoje utrepnie vytvára? Som hluchá? Nepočúvajúc hlasypriznávajúce Som to ja – tvoje ohrozenie? Som hluchá?…

Ako pohyb lieči a vzdeláva

Ako liečivý pohyb môže byť? Ako nás učí a čomu nás učí? Ako môže práca s telom pomôcť zlepšiť našu spoločnosť? O tom to sme sa rozprávali s Magda Takáčová, Barbora Pálešová a Silvia Mikolajová v rozhovore pre Inštitút Gaia. Celý rozhovor si môžete vypočuť tu. Tanec a rozprávanie o tom čo prináša nám i…

Transformácia z pohľadu nielen zážitkového vzdelávania

/Transformation Series  & Connection Series/ Odpovedala moja milovaná sestra, MSc. Zuzana Blaho-Smetanová. Zuzka je expertka v zážitkovom vzdelávaní a vysokohorská sprievodkyňa s trinásťročnou praxou. Čo je transformácia? Transformácia je vývoj vpred, pri ktorom sa posúvate vpred, ale nemôžete sa vrátiť do predchádzajúceho bodu. Transformácia je zakorenená v poznaní, ktoré vytvára pevný základ na to, aby…

Transformácia z pohľadu evolučnej biológie

/Transformation Series/ V tejto kapitole my bol nápomocný Eric M., evolučný biológ, ktorý odpovedal na moje otázky v jedno slnečné poobedie berlínskeho leta. Trpezlivo mi vysvetľoval jednotlivé pojmy, ktoré v slovníku mojej odbornosti a chápania súvislostí, zneli celkom inak. Text, ktorý čítate je výťahom z nášho trojhodinového rozhovoru. Ďakujem , Eric. Čo je transformácia? Transformácia…

Transformácia v taoistickej tradícii

/Transformation Series & One Health Series/ Transformácia je ústredným prvkom taoistickej filozofie a Nei Dan. Nei Dan (vnútorná alychýmia) je súčasťou taoistického umenia, v ktorom sa zdravie a spiritualita spájajú do celostného vnútorného procesu. Pri tejto praxi sa priamo využívajú a zušľachťujú energetické látky v tele . Transformácia nie je výlučnou charakteristickou taoistickej praxe, a možno…

Transformácia z pohľadu ekosystémového manažmentu

/Transformation Series  & One Health Series/ Správcovstvo ekosystémov je prístup v manažmente ekosystémov. Presnejšie, je to prístup na navigáciu transformácie sociálno-ekologických systémov (Chapin et al., 2009). Vychádza z poznania, že spoločenské (kultúrne, ekonomické, sociálne, ľudské) a prírodné (abiotické a biotické) zložky tvoria jeden, úzko prepojený systém. Komponenty (alebo premenné) v sociálno-ekologickom systéme sú rôzneho druhu.…

Transformácia? (Na) Čo to vlastne je?

/Transformation Series  & One Health Series/ Transformácia je kľúčovým slovom dneška. Potrebujeme ju. Musíme ju podporovať, uplatňovať, rozširovať a udržiavať. Narodili sme sa do sveta, ktorý sa neustále mení. Ako ľudské bytosti máme radi istotu a životné podmienky, ktoré si nevyžadujú zmeny našich zvyklostí. Skrátka milujeme svoju komfortnú zónu. Uctievame ju, leštíme a chránime pred…

Food and climate: Three paradoxes in handling climate change

/Adaptation Series & One Health Series/ Each year new scientific evidence proves, that immediate action is needed to deal with current environmental crisis.Despite the states committed in Paris 2016 to keep the global rise of temperature below 2°C compare to pre-industrial levels, the global temperature keep rising and will rise between 2.9° and 3.4°C in…

Why it is of the highest importance to get everybody on board for the climate action

/Adaptation and Transformation Series/ It jumps on you from every corner… Climate change, COVID-19, poverty, crisis…  You do hear, it is the time to act. But you ask… Why me?  A friend of me has just given birth 😊. Her son was born in September 2020, into the struggling Covid-19 World. By the time he…