Som cetrifikovaná komunikačná líderka pre manažment zmeny v školách, inšitúciach a organizáciach (Gemeinnützige Gesellschaft für Hochschulkultur und Hochschul-Changemanagement, gGHH Berlin). Tiež som absolventka prestížneho profesionálneho tréningu líderstva pre ženy ProFiL a viac ako dvoch tuctov vzdelávaní, v ktorých som si osvojila vedenie skupín pomocou tvorivých techník (DragonDreaming, U-Theory, Design Thinking, Problem Oriented Learning, Flipped Classroom, Story Telling, a i.). Bola som súčaťou vzdelávania o transdiciplinárnom prepojení vedy a umenia vrámci Hybrid Platform a budovania start-upov (Falling Walls Foundation). Počas mojej kariéry som bola dizajnérkou, facilitátorkou, spolutvorkyňou i korodinátorkou viacerých medzinárodných transdiscplinárnych a cros-sektorových projektov (príklad I, II, III, …) V súčasnoti sa v neziskovom sektore venujem konceptualizácií, manažmentu a facilitácií participatívnych procesov a projektov, ako aj budovaniu odborných komunít.

Ako dobrovoľníčka pôsobím v ŽiTo v Sýpke – environmentálnom, kultúrnom a občianskom centre, kde moderujem podujatia s učiteľmi. Ako dobrovoľná facilitátorka som podporovala aj OZ Stopa Aktivity Kotrčina Lúčka, ktorých tvorivý proces viedol k úspešnému dizajnu a podaniu projektového návrhu a vytvoreniu dažďovej záhrady v materskej škole.