Kreatívna spolutvorba dvoch tvorivých, mne srdcu blízkych, disciplín ma vždy lákala, Už v roku 2017 som sa zúčastnila vzdelávaní o transdiciplinárnom prepojení vedy a umenia vrámci Hybrid Platform a venovala výskumu transdiciplinárnej spolupráce. V rámci mojich aktivít v GWP som ako koordinátorka časti projektu The HuT (vediem skupinu venujúcu sa transferu inovácií) vytvorila priestor a projekt spolutvorby Playback divadelníkov a vedcov venujúcich sa Early Warning System (EWS, Systémy včasného varovania) pred hazardami ako povodne, sucho, zemetrasenia. Vytvorili spolu predstavenia, v ktorých cez rozprávanie osobných príbehov sa vspolu učili. Vedci získali nové pohľady na to, prečo EWS nie sú vždy prímané ľuďmi, a divadelníci pochopenie, že katastrofy sú výsledkom zlyhania ľudského / spoločenského faktora (systémovej zraniteľnosti). A ešte o mnoho viac.. (o tom napíšem neskôr)