Seba a svet okolo seba aj cez rôzne formy umenia. Kedy som písala poviedky, a trochu básne. Vždy som rada tancovala a spievala pri ohni. A potom som mala dlhý čas vo svojom živote, keď som na to zabudla. Cestu k scénickému umeniu som si našla pred šiestimi rokmi. Stala som sa herečkou Playback divadla, ktoré mi znovu otvorilo zaprášené dvere k vlastnej tvorivosti.

Dnes som herečka a sprievodkyňa Playback divadla, ktoré okrem samotného umenia má aj silný komunitný a sociálny transformačný aspekt.

Venujem sa kontaktnej improvizácií a tancu. Tancujem spotnánne pre radosť a tanec používam i v rámci vnútornej práce a sebarozvoja. Telo a vedomie sú úzko prepojené, a pohyb lieči a vzdeláva.

Moje ďaľšie aktivity scénického umenia, sa venujú naliehavým otázkam našej doby.
So skupinou Číra Chvíľa sme vytvorili hudobno-pohybovo-improvizovanú meditáciu “Prianie bezpečia (medzi nebom a zemou)” v marci 2022.
V auguste 2022 som vystupovala so skupinou divadelníkov a spoluvytvárala Immersive Site Specific Performance Cesta z apokalypsy.
V septembri 2022 som spoluvytvárala vystúpenie Theatre of Opressed na tému Prenášanie vzorcov útlaku medzi generáciami.

V auguste 2023 som spoluvytvárala Immersive Site Specific Performance Time to Listen