Som cetrifikovaný komunikačná líderka pre manažment zmeny v školách, inšitúciach a organizáciach (gGHH, Berlin). Som absolventka prestížneho profesionálneho leadership tréningu pre ženy ProFiL a viacerých vzdelávaní týkajúcich sa prednesu, rečníckych techník (elevator pitch, storytelling, a i.), práce s hlasom, a herečka. Počas mojej kariéry som konceptualizovala, organizovala a facilitovala nespočetné podujatia, workshopy i veľké medzinárodné konferencie. Bola som aktívnou členkou programovej komisie najväčšej európskej geovedeckej konferencie (AG EGU) a aktívne na nej organizovala a moderovala mnohé zasadnutia.
Prezentovala som na viac ako 65 konferenciách v 5 svetových jazykoch. Vystupovala som ako pozvaná rečníčka a panelistka na viacerých podujatiach v zahraničí i na Slovenku.

Z mojich ostatných vystúpení možno spomenúť otvorenie Festivalu Permakultúry vo fenruári 2023. V októbri 2023 som bola ako rečník z Global Water Partnership Central and Eastern Europe and Integrated Drought Management Programme Central and Eastern Europe pozvaná do Istanbulu záastupcami Food Agriculture Organisation prednášať na tému Sucho, rodová rovnosť a inklúza reprezentantom z krajín Strednej Ázie.