Viac ako dekádu sa venujem aktivitám, ktoré možno zhrnúť pod názov životospráva. Tá je pre mňa výrazom spojenia vonkajšieho sveta s našim vnútrom (telom, emóciami, vnútorným prežívaním).
Najprv som sa venovala aktivitám v oblasti fyzioterapie, dynamiky chôdze, správnej výživy, a viedla som individuálne fitness tréningy pre ženy. Od roku 2014 sa venujem Qi Gong a ďalším formám tréningu daoistickej tradície. Pracovala som s rôznymi učiteľmi, od ktorých som sa naučila rôzne prístupy v práci a techniky Danse du Tao, energetickej práce, orgánového Qi Gong, ženského Nei Gong, Qi Gong Železnej košele. V medzičase som uzavrela komplexný inštruktorský kurz, a pôsobím ako certifikovaná Qi Gong inštruktorka podľa tradície Wu Dang, a inštruktorka Nei Dan (vnútorná alchýmia). Ďalej pracujem s metódami klasickej čínskej medicíny, Nei Gong a metódami tibetského tréningu Lojong.