Viac ako dekádu sa venujem aktivitám, ktoré možno zhrnúť pod názov životospráva.
Tá je pre mňa výrazom spojenia vonkajšieho sveta s našim vnútrom (telom, emóciami, vnútorným prežívaním).


Najprv som sa venovala aktivitám v oblasti fyzioterapie, dynamiky chôdze, správnej výživy, a viedla som individuálne fitness tréningy pre ženy.

Od roku 2014 sa venujem Qi Gong a ďalším formám tréningu daoistickej tradície.

Pracovala som s rôznymi učiteľmi, od ktorých som sa naučila rôzne prístupy v práci a techniky Danse du Tao, energetickej práce, orgánového Qi Gong, ženského Nei Gong, Qi Gong Železnej košele.

V medzičase som uzavrela komplexný inštruktorský kurz, a pôsobím ako certifikovaná Qi Gong inštruktorka podľa tradície Wu Dang, a inštruktorka Nei Dan (vnútorná alchýmia).

Ďalej pracujem s metódami klasickej čínskej medicíny, Nei Gong a metódami tibetského tréningu Lojong.

Venujem sa skupinovým kurzom, rodinným kurzom, individuálnemu koačingu, a skupinovej meditácií. Podporujem OZ Sati Slovensko, kde prekladám zásedy zahraničných učiteľov.