Som sprievodca metódy Listening Hour / Hodina počúvania.

Organizujem hodiny počúvania online a naživo.

Hodina počúvania je stretnutie, na ktorých sa malá skupina pod vedením sprievodcu delí o osobné príbehy.
Príbehy, ktoré zdieľame sú o našich osobných skúsennostiach a (zdanlivo) malých a veľkých veciach. O minulosti i prítomnosti.
V príbehoch sa schováva múdrosť každodennej skúsennosti. Múdrosť o vzťahu človeka s človekom, o vnútorných i vonkajších bojoch, a o tom ako prekonávať prekážky.
Stretnutie je v malej skupine, aby každý dostal priestor hovoriť.

Základné princípy

Príbeh
Rozprávame skutočný osobný príbeh. Ak dokážeme byť otvorení tomu, čo sa nám v danom okamihu vynorí, aby sme sa o to podelili, niekedy nás to naozaj pozitívne prekvapí a to, čo máme na srdci, je často zaujímavé a nezabudnuteľné aj pre ostatných. Naše príbehy v sebe skrývajú múdrosť a ich zdieľanie môže v ťažkých časoch budovať odolnosť.

Objavovanie v prítomnom okamžiku
Kľúčom k procesu Hodiny počúvania je princíp, že príbehy a zdielanie prichádza neplánovane. Takýto príveh prináša tvorivé možnosti a prispieva k hlbokému dialógu prepojených rozprávaní, ktoré sa môžu nepriamo zaoberať témami spoločného záujmu a záujmu skupiny.


Atmosféra
Aby sa jednotlivci cítili príjemne a spontánne, musia sa cítiť uvoľnene. V hodine počúvania je dobrá atmosféra nevyhnutná.

Prijatie
Príbeh dôležitý pre komunitu môže prísť od kohokoľvek a kedykoľvek. Preto je dôležité, aby sa každý účastník cítil slobodne a mohol hovoriť a byť vypočutý.

Poradenstvo
Hodinu počúvania vedie vyškolený sprievodca, ktorý určuje parametre a udržiava jej priebeh.


Etika
Príbehy odhaľujú identitu skupín aj jednotlivcov a tieto príbehy môžu byť súkromné a citlivé. Účastník hodiny počúvania sa musí zaviazať rešpektovať osoby a ich dôstojnosť.

Čo hodina počúvania nie je

Nie je meisto, kde sa zameriavame na riešenie problémov. Ani brainstorming nových nápadov, hoci vytvára atmosféru tvorivosti. Nie je v nej miesto ani na diskusiu a analýzu, hoci zdieľanie príbehov a poznanie vzájomnej ľudskosti pomáha zlepšiť spoluprácu. Nie je to školenie, hoci účastníci si osvoja nový spôsob počúvania, a ani terapia, hoci môže znížiť úzkosť a stres.