Koačink je určený pre jednotlivcov, ktorí/é majú odvahu nahliadnuť na koreň vecí, ktoré sa im objavujú v žibote. Cez vonkajšie prejavy emócií a životných situácií sa spoločne v bezpečnom priestore prepracujeme až na zabudnuté rany. Upriamením láskavej pozornosti, súcitu a techník vnútornej práce ich budeme spoločne uzdravovať.


Moj prístup vychádza z tradičných i moderných prístupov vnútornej práce – Nei Dan, Lojong, Mildfullness, Rogers´ client centred approach, Resilience coaching, Non-violent communication.

Individuálna meditačná prax je výhodou, odvaha opustiť myšlienkové koncepty, podmienkou.