Autorské kurzy pod značkou Nature Reconnection vznikajú s pohnútky vytvoriť priestor pre rozvoj tém a metód ozdravujúcich jednotlivcov, spoločnosť a vzťahy medzi nami, i prírodou. Spojením mojich vedomostí, prístupov a skúsenností vznikli:
Ročná cesta k sebe, Ženy v transformácií, a Cez prehĺbenie všímavosti k rozprúdeniu životnej energie.

Ročná cesta k sebe je vzdelávanie založené na poznávaní prírodných cyklov, ktoré každodenne viac či menej ovplyvňujú naše bytie. Cieľom autorského kurzu je posilnenie vnímania vzťahov medzi procesmi v prírode a v nás. Zmeny dĺžky dňa, sezónne zmeny počasia, hydrologického cyklu, cyklov rastu a zániku dávajú návody, a my sa ich učíme počúvať a vnímať. Kurz je založený na štúdiu vedecky overených zdrojov, klasickej taoistickej literatúry a techník Qi Gong, Nei Gong a Nei Dan, a dlhodobej medidačnej praxi. Je to skupinový, prierezový kurz, ktorý spája témy cyklus, životospráca, transformácia, spojenie, adaptácia.

Ženy v transformácií – sú kurzy alebo individuálny koačink pre ženy vychádzajúci z môjho výskumu ženského cyklu, a jeho poznávania na individuálnej a kolektívnej úrovni. V našom priestore jedinečný autorský prístup umožňuje analýzu cyklu a jeho vybalancovanie na základe poznatkov čínskej medicíny a vnútorných praktík, ktoré umožňujú zlepšenie zdravotného stavu, spojenia so sebou i inými a vnútornú transformáciu. Meditačná prax alebo skúsennosti s konceptom cyklickosti nie sú podmienkou. Odvaha akceptovať seba samu ňou je.

Cez prehĺbenie všímavosti k rozprúdeniu životnej energie – je kurz, ktorý v spolupráci s učiteľom všímavosti Dušanom Šebom spája prístupy vipassanoveho buddhizmu a taoistickej cesty. Je to v našom priestore jedinečný kurz, ktorý kombináciou oboch metód umožňuje prechod do hĺbky.

Transformation

Transformatívna chôdza – ľudská chôdza je jedinečným pohybom, jednou zo základných adaptácií človeka na jeho prostredie. V mojich kurzoch, prakticky i teoreticky objavujeme ako v tomto jednoduchom pohybe nájisť spojenie so sebou, svojim telom i svojim okolím. Transformatívna chôdza je aj súčasťou One Health a Connection. Viac info o aktuálnych kurzoch nájdete tu.

Individuálny Coaching – je určený pre jednotlivcov, ktorí majú odvahu nahliadnuť na koreň vecí, a cez vonkajšie prejavy emócií a životných situácií sa prepracovať až na zabudnuté rany a vyčistiť ich. Moj prístup vychádza z tradičných i moderných prístupov vnútornej práce (Nei Dan, Lojong, Mildfullness, Rogers´ client centred approach,), v ktorom Vás sprevádzam na Vašej ceste. Individuálna meditačná prax je výhodou, odvaha opustiť myšlienkové koncepty, podmienkou.

Viac info o aktuálnych kurzoch a koačingu v sérií Cycles emailom.