Ženy v (mesačnej) transformácii

/One Health & Cyclic Series/

Téme ženskej cykliskosti sa, našťastie, v ostatnom čase začalo venovať v našom geografickom priestore viacero autorov a autoriek, koačov a koačiek. Tým sa otvorili viaceré dvere k poznaniu pre rôzne skupiny záujemcov. Každý má možnosť vybrať si, do ktorých vstúpi.

Moje dvere majú namiesto menovky znak Taiji.
A nielen jeden. Rovno dva!

Dva preto, že v mojej práci s ženskými cyklami rovnocenne kombinujem teoretické poznatky a bezprostredné skúsennosti.
Dva preto, že v mojom koačingu citlivo spájam fyzické a psycho-emotionálne prejavy a zmeny.
Dva preto, že tvorím cestu od liečenia k posilneniu sebaliečebnej schopnosti ženského tela.

Pohľad tradičnej čínskej medicíny na fyziológiu ženy, je spojený s centrálnou rolou jedného orgánu (obličky), jednej vitálnej substancie (Tangui ) a jednej špecifickej štruktúry (maternica). Maternica je prepojená priamo na srdce [1]. Na fungovaní celého cyklu sa podieľajú orgány (Zang Fu) prislúchajúce všetkým piatim elementom. Dôležitú funkciu majú tri zo špeciálnych meridiánov (Qi Jing Ba Mai). Novší koncept Prof. Xia Guicheng (druhá polovica 20. stor.) popisuje cyklus ako výsledok fluktuácie Yin a Yang obličiek [2].

Príliv (@Photologic on Unsplash)

Ja som vyvinula nový spôsob analýzy fyzických a psycho-emocionálnych prejavov ženského cyklu [3]. Na základe dlhodobého sledovania skupinky žien som zistila, že diagnostické znaky počas cyklu menia. Preto je vhodné stanoviť diagnózu viackrát za cyklus. Tento prístup pomôže aj lepšie vybalancovať liečbu, prípadne ju zacieliť na nerovnováhu orgánov a meridánov v príslušnej fáze. Vybalancovanie liečby, ktoré som navrhla ženám bolo úspešné a pomohlo zmierniť neduhy, ktoré ich počas cyklu dovtedy sprevádzali.

Na základe tejto úspešnej metódy ponúkam koačing Ženy v transformácií. Zahŕňa analýzu cyklu a návrh na mieru našitých metód pre vybalancovanie cyklu.
Ak sa chcete dozvedieť viac….
Prosím vstúpte!

Literatúra
[1] Huangdi neejing suwen, Kapitola 33
[2] Maciocia, G. Gynäkologie und Geburtshilfe in der chinesischen Medizin. 2014, Elsevier.
[3] Smetanová, A. Frauen in monatlichen Wandel. 2020